Kulisy ujawniania przez USA tajnych dokumentów dotyczących Zbrodni Katyńskiej.
We wrześniu 2012 roku świat obiegła wiadomość o ujawnieniu przez USA tajnych dokumentów dotyczących Zbrodni Kayńskiej.
Osobą, która doprowadziła do tego procesu jest mec. Maria Szonert-Binienda, mieszkająca w USA wieloletnia działaczka polonijna
na rzecz zadośćuczynienia zbrodni ludobójstwa katyńskiego oraz historyk dokumentujący losy polskich zesłańców na Sybir i ich rodzin.