We wrześniu 2012 poseł Artur Górski odwiedził kilka kanadyjskich miast i spotkał
się z tutejszą Polonią.Tym razem to Telewizja Niezależna Polonia przyjechała do Sejmu RP aby dowiedzieć
się, co wydarzyło się od tamtego czasu w pełnym politycznej aktywności, życiu posła
Prawa i Sprawiedlowości. Intrepelacje, sprawy Polaków mieszkających zarówno na dawnych terenach Rzeczypospolitej jak i za oceanem, polityczne usiłowania przeciwstawienia się coraz to nowym nowelizacjom oraz zmianom prawno-administracyjnym i ustawodawczym, wprowadzanym co chwila przez obecny rząd a w gruncie rzeczy, szkodliwym dla interesów Polonii zamieszkałej poza granicami Polski.
To wszystko w nowej rozmowie z posłem Arturem Górskim.