VIGIL/PROTEST: STOP RUSSIA’S ETHNIC CLEANSING OF CRIMEA – March 21, 2014 – Ottawa,Canada – Canadian Human Rights Monument.

Euromaidan Ottawa was holding a dramatized vigil to draw attention to the plight of Crimean Tatars, Ukrainians, Jews, and others, who are facing increasing degrees of harassment, violence and threats – intended to induce them to leave Crimea.

SOBOTA / PROTEST: STOP ROSYJSKIM CZYSTKOM ETNICZNYM NA KRYMIE – 21 marca, 2014 – Ottawa, Kanada – Pomnik Praw Człowieka.

Euromaidan Ottawa zorganizował protest, dla zwrócenia uwagi na trudną sytuację Tatarów, Ukraińców, Żydów i innych narodowości krymskich, które stoją w obliczu rosnącego prześladowania, przemocy i gróźb – mających skłonić ich do opuszczenia Krymu.