Red. T. Sakiewicz w Ottawie – Część Pierwsza

Część pierwsza wykładu i spotkania redaktora Tomasza Sakiewicza z Polonią w Ottawie,
zorganizowanego przez Klub Gazety Polskiej Ottawa w dniu 7 września 2014.

Zachęcamy gorąco do uważnego oglądnięcia, do końca, obu części spotkania naczelnego Gazety Polskiej z ottawska Polonią. To niezwykle ważne spotkanie i dyskusja.
Wykład poprzedzający dyskusję i pytania, to po prostu w skrócie najnowsza książka Sakiewicza “Testament Rzeczypospolitej”. A przecież książka z tytułem, który okazuje się jakże oczywisty po przeczytaniu jej pierwszych rozdziałów, nie traktuje wcale albo tylko o Rzeczypospolitej. Po wysłuchaniu wykładu Tomasza Sakiewicza, zaskoczenie jest jeszcze większe. Sakiewicz przeniósł nas jakieś 800 lat wstecz aż do czasów współczesnych.
Zamiast spodziewanej dyskusji, pogawędki o współczesnej sytuacji politycznej w kraju czy Europie, znajdujemy się nagle w samym środku strumienia niezwykle trafnej, historycznej analizy przyczyn tego, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Przyczyn ale i nieuchronnych następstw. Trafność tego wykładu poraża niekiedy oczywistością przytaczanych faktów i analiz.
Nieodparcie przychodzi myśl: że też tego wcześniej nie potrafiliśmy połączyć w jedna całość?

W trackcie spotkania nastąpiło również uroczyste wręczenie red. Sakiewiczowi Dyplomu Klonowego Liścia Telewizji Niezależna Polonia z Ottawy, nowo ustanowionej, dorocznej
nagrody której został pierwszym laureatem. Jak napisali twórcy i prowadzący TV Niezależna Polonia: “Klonowy Liść TV Niezależna Polonia 2014 dla redaktora Tomasza Sakiewicz
za krzewienie polskości, niestrudzoną walkę z zakłamaniem i antypolonizmem, za niezłomne podtrzymywanie polskich narodowych i historycznych wartości.
Elżbieta, Wacław Kujbida
Ottawa, wrzesień 2014