Red. T. Sakiewicz w Ottawie – Część Druga

Część druga wykładu i spotkania redaktora Tomasza Sakiewicza z Polonią w Ottawie, zorganizowanego przez Klub Gazety Polskiej Ottawa w dniu 7 września 2014.

W trackcie spotkania nastąpiło również uroczyste wręczenie red. Sakiewiczowi Dyplomu Klonowego Liścia Telewizji Niezależna Polonia z Ottawy, nowo ustanowionej, dorocznej nagrody której został pierwszym laureatem. Jak napisali twórcy i prowadzący TV Niezależna Polonia: “Klonowy Liść TV Niezależna Polonia 2014 dla redaktora Tomasza Sakiewicz za krzewienie polskości, niestrudzoną walkę z zakłamaniem i antypolonizmem, za niezłomne podtrzymywanie polskich narodowych i historycznych wartości.

Twórcy i prowadzący TV Niezależna Polonia, Elżbieta, Wacław Kujbida
Ottawa, wrzesień 2014