W dniach 11 – 12 kwietnia odbyły się w Amerykańskiej Częstochowie uroczyste obchody IV Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz
I Forum Przedstawicieli Organizacji Polonijnych z USA i Kanady.
TV Niezależna Polonia przedstawia przeprowadzoną przy tej okazji rozmowę z prof. Wiesławem Biniendą.