TV Niezalezna Polonia rozmawia z dr Miroslawem Borutą, niezwykle aktywnym animatorem życia społecznego i politycznego współczesnego Krakowa. Oprócz działalności politycznej w Prawie i Sprawiedliwości jest od lat Przewodniczącym Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im Janusza Kurtyki, oraz redaguje, wraz z gronem swoich przyjaciół i kolegów, niezwykle wartościowy portal:
http://www.krakowniezalezny.pl/
Adiunkt, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii jest też autorem kilkudziesięciu artykułów, opracowań i publikacji z szerokiego zakresu wielu zagadnień socjologii, myśli społecznej i zagadnień historyczno – socjologicznych.
Wiecej na:
https://www.tvniezaleznapolonia.org/