OKnO – Oleandry 1914 – 2014

W dniu 28 września 2014 roku TV Niezależna Polonia miała okazję do przeprowadzenia w Krakowie krótkiej rozmowy z Piotrem Kaliszem,
reprezentującym jako sekretarz Obywatelski Komitet na Rzecz Oleandrów – OKnO.
Zainicjowany przez znanych działaczy niepodległościowych, architektów, urbanistów i profesorów krakowskich Obywatelski Komitet na Rzecz Oleandrów – OKnO,
ma na celu przywrócenie pamięci i rangi Oleandrom, ocalenie tego miejsca od zapomnienia i spowodowanie powstania na Oleandrach ośrodka edukacyjnego i naukowego
upamiętniającego czyn z 6 sierpnia 1914 roku.
Nie bez przyczyny to – chciałoby się przecież powiedzieć że najważniejsze dla historii niepodległości Polski miejsce – było na “cenzurowanym” najpierw okupacyjnych władz niemieckich, potem komunistycznej administracji tzw. PRL-u. Imię znienawidzonego przez obu okupantów Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Oleandry, miejsce, z którego wyruszył niosąc Polsce niepodległość, miały zniknąć na zawsze zarówno ze słowników jak i map świata.
Powstanie tego komitetu i jego cele to jedne z najważniejszych obecnych przedsięwzięć i wyzwań jeżeli chodzi i zachowanie pamięci Narodu Polskiego. Jego ducha, historii, kultury i ciągłości społeczno politycznej we współczesnej politycznej rzeczywistości Europy, pozbawiającej się samoistnie i samobójczo wypracowywanych pokoleniami i stuleciami wartości i tradycji.

Apel:

Komitet powstał ze społecznej inicjatywy zacnych i znanych Krakowian. I tutaj apel do widzów naszej rozmowy.

Z pewnością, w wielu domach, po wielu miejscach na świecie rozsiane są jeszcze pamiątki związane z Legionami. Dokumenty, odznaczenia, zdjęcia. Może części umundurowania, fragmenty sztandarów, korespondencji czy broni. Niestety. Nikt z nas nie jest wieczny, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze życie tutaj, na Ziemi. Nie czekajmy aż przedmioty te trafią do antykwariatów albo co gorsza, na śmietniki. Skontaktujcie się proszę z Komitetem aby przekazać powstającemu właśnie Centrum Oleandry te bezcenne z punktu widzenia historii państwowości polskiej, kolekcje, jeżeli są one w Państwa posiadaniu.
Uniknijmy powtórzenia się sytuacji sprzed dwóch dekad, kiedy to – pod pozorem tworzenia “Muzeum Legionów” – prywatne osoby wyłudzały jedyne w swoim rodzaju pamiątki legionowe od wielu rodzin w Krakowie i okolicach.

Nie zapominajmy, że bez tego co zaczęło się w Oleandrach w 1914 roku, dzisiaj być może pisałbym te słowa w jakimś obcym języku a nazwa Polska nie widniałaby nadal na żadnym z atlasów i map.

Wacław Kujbida
Kraków – Ottawa
wrzesień – listopad 2014

Deklaracja założycielska

My niżej podpisani powołujemy Obywatelski Komitet Na Rzecz Oleandrów dla realizacji następujących celów:

1. W stulecie Czynu Legionowego konieczne jest przywrócenie pamięci o Oleandrach, jako miejscu, w którym rodziła się polska niepodległość. Jest to niezmienne zadanie każdego kolejnego pokolenia Polaków. Dziś my podejmujemy ten obowiązek.

2. Pierwotny projekt Oleandrów nie został do końca zrealizowany. Niezbędna jest jego kontynuacja, w możliwej obecnie formie. Dokończenie tego dzieła, będzie nie tylko świadectwem naszej pamięci, ale także przykładem znakomitej architektury i chlubą Krakowa.

3. Dom Józefa Piłsudskiego musi odzyskać dawny blask i, na powrót, pełnić funkcje dla których został zbudowany. Ponadto powinien zostać otoczony szczególną ochroną i być traktowany z należnym mu szacunkiem.

4. Dotyczy to również jego najbliższego otoczenia, zagrożonego degradacją. Dlatego celem Komitetu jest wpisanie terenu Oleandrów na listę Pomników Historii.

5. Komitet dążyć będzie do umieszczenia na terenie Oleandrów ośrodka pamięci o Czynie 6 Sierpnia i wspierać jego działalność.

6. W razie potrzeby Komitet będzie organizować zbiórki publiczne w kraju i za granicami dla realizacji powyższych celów.

Kraków, dnia 24 lutego 2014 roku.

prof. dr hab. Andrzej Chwalba
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
prof. dr hab. Jacek Purchla
prof. dr hab. Andrzej Nowak
dr hab. Mieczysław Rokosz
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski
prof. dr hab. Grzegorz Mazur
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
prof. dr hab. Stanisław Sroka
prof. dr hab. Piotr Franaszek
dr Jerzy Lackowski
dr Jerzy Bukowski
Mikołaj Kornecki
Jerzy Giza
Andrzej Fischer
Adam Roliński
Piotr Kalisz – sekretarz Komitetu