W dwunastym felietonie z cyklu Zaklinanie Prawdy, czyli jak Ocean Atlantycki podzielił nauki, dr inż. Bogdan Gajewski trafnie podsumowuje
najnowsze niekwestionowane sukcesy reformowania polskiego szkolnictwa i równocześnie przybliża obraz współczesnego autorytetu naukowego w Polsce tak, jakim
widzą ten autorytet zarówno wysocy urzędnicy państwowi, ministrowie, gremia PAN-u czy też niektórzy naukowcy, publicystyści lub dziennikarze. Innymi słowy, obraz współczesnego autorytetu naukowego wykreowany przez – że się tak można za przeproszeniem, wyrazić – dzisiejszych celebrytów.