TV Niezależna Polonia przedstawia kolejny film o Kresach Janusza Hanasa, znakomitego dokumentalisty z Lublina.
Rodakom w Kanadzie, Ludziom Kresów rozsianym po całym świecie niech ten film przypomni, że historia Ojczyzny to nasze korzenie – z najlepszymi Życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Autor filmu Janusz Hanas, Lublin.