Pod tym hasłem odbyła się w ostatnią niedzielę 9 marca 2014, w Ottawie demonstracja.
Zorganizowana przez społeczność kanadyjsko-ukraińską z całej Kanady (z przybyłymi przedstawicielami z Ottawy, Toronto, Montrealu, Winnipeg i Calgary)
demonstracje miały miejsce przed ambasadami Ludowej Republiki Chin, Francji, U.S.A. oraz przed siedzibą Brytyjskiej Wysokiej Komisji.
Marsz i protest zakończył sie na Wzgórzu Parlamentarnym Ottawy. Poparci przez przedstawicieli społeczności Krymskich Tatarów w Kanadzie, przedstawicieli społeczności kanadyjsko-polskiej, kanadyjsko-bałtyckiej oraz kanadyjsko-wegierskiej, organizatorzy przeczytali list otwarty do ambasadorów i wezwali do wypełnienia politycznych, ekonomicznych i terytorialnych gwarancji zawartych w Budapeszteńskim Memorandum.

This was the leading slogan for the protest that took place last Sunday, March 9th in Ottawa, Ontario, Canada.
The Canadian-Ukrainian Community from across the Canada (including representatives from Ottawa, Toronto, Montreal, Calgary, Winnipeg)
organized a march and political protest in front of embassies of the People’s Republic of China, France, the United States and in front of the British High Commission.
The protest ended on the Parliament Hill. Supported by representatives from the Crimean-Tatar Community in Canada, from Canadian-Polish, Canadian-Baltic and Canadian-Hungarian communities, the protesters read an open letter to the ambassadors and demanded to fulfill the political, economical and territorial assurances included in the Budapest Memorandums.