W rok po pierwszym spotkaniu, TV Niezależna Polonia ponownie odwiedziła Przewodniczącego Klubów Gazety Polskiej oraz Prezesa Fundacji tychże Klubów, pana Ryszarda Kapuścińskiego w siedzibie Klubów GP w Krakowie.
W kilka dni po sukcesie kalwaryjskiego VIII Zjazdu Klubów GP rozmowa o tym co się zdarzyło w ciagu tego roku, o sytuacji w Polsce i wśród Polonii i o Polsce w szczególności.