Dwie rozmowy dotyczące obecnej sytuacji na Ukrainie, przeprowadzone w Ottawie 22 lutego 2014 przy okazji obrad Instytutu Paul Yuzyk i Ukraińskiej Narodowej Federacji Młodzieży w Kanadzie. Pierwsza z Tetiana Sirskyj, sekretarzem UNF, Oddział Ottawa-Gatineau.
Druga rozmowa z Tarasem Pidzamecky, Dyrektorem Naczelnym Ukraińskiej Spółdzielni Kredytowej w Toronto.

Talks conducted on 22 February 2014 on the occasion of meetings held in Ottawa by the Paul Yuzyk Institute and the Ukrainian National Youth Federation in Canada.
First talk with Tetiana Sirskyj secretary of the UNF- Ottawa-Gatineau Branch.The second one with Taras Pidzamecky, the Chief Executive Officer and General Counsel of the Ukrainian Credit Union in Toronto.

Wacław Kujbida
Ottawa, luty 2014

Category:

Ukraina