Published on May 14, 2015

Niezwykle ważny materiał dla II Tury Wyborów na Prezydenta R.P.

Uwaga Przewodniczący Komisji Wyborczych, członkowie Ruchu Kontroli Wyborów, Mężowie Zaufania i wyborcy wreszcie. Powinniście to zobaczyć i przesłuchać z uwagą.

Przedstawiamy kluczowy materiał który może wyeliminować informatyczno-serwerowe fałszerstwa na duża skale w II turze wyborów.
Pani Lidia Sokołowska-Cybart, kanadyjski prawnik z Toronto, Ontario, dzieli się bezcennymi uwagami na temat jak trzeba i można przeprowadzić II Turę Wyborów.
Począwszy od apelu, aby możliwie wszystkie komisje wyborcze przegłosowały niekorzystanie z informatycznych systemów przesyłu końcowych danych wyborczych który jest – zgodnie zresztą z oficjalnym oświadczeniem Państwowej Komisji Wyborczej – ciągle w fazie testów, należy przegłosować w komisjach korzystanie z przesyłania końcowych wyników faksami lub mailami.
Nie lekceważmy wagi tej informacji. To może przeważyć szalę wyborów przez eliminację możliwych “nieścisłości systemu informatycznego” w przypadku używania go w sposób jaki widzimy teraz czy widzieliśmy w czasie poprzednich wyborów.
Tutaj nie ma miejsca na żaden margines błędu. Powróćmy do faksowania wyników oraz wysyłania ich majlem gdyż jest to gwarancja że żadne serwery nie zniekształcą nam wyniku.

Wspomniany prawnik, pani Lidia Sokołowska-Cybart z Toronto dzieli się też doświadczeniami jak jej 84 Obwód Wyborczy w Toronto, jako jedyny na świecie, przegłosował uchwałę, że nie będzie używał informatycznego systemu MSZ do przesyłania wyników głosowania do Warszawy a jedynie faks lub mail i jak to w rzeczywistości uprościło i uwiarygodniło działanie komisji.

Oprócz tego, praktyczne uwagi i przypomnienie, jak nie unieważniać swoje głosy poprzez niestaranne wypełnianie formularzy głosowania.
Ten materiał jest niezwykle ważny dla wszystkich Polaków zamieszkujących Kulę Ziemską. Pomóż nam rozpropagować go na cały świat.

Zacytujmy na koniec panią Sokołowską-Cybart: “…Po raz pierwszy od roku 1945 mamy pierwszą, historyczną szansę aby potomkowie AK odebrali Polskę potomkom resortowych pracowników UB…”

Wacław Kujbida
Ottawa, maj 2015

Więcej na

www.tvniezaleznapolonia.org